Islamizmi – Një hyrje

Në epokën e globalizmit, njerëz nga kombe, kultura dhe fe të ndryshme, po jetojnë më pranë njëri-tjetrit se kurrë më parë. Myslimanët në Perëndim janë një minoritet i konsideru- eshëm duke pretenduar të drejta politike të barabarta. Në pjesë të tjera të botës, islami ka fituar terren me themelimin e organizatave studentore, dhënien e bursave apo ndërtimin e xhamive të mëdha duke alarmuar një publik të gjerë në realitetin tonë multi-fetar.

Prezantimi i shkurtër i Christine Schirrmacher na parashtron një përmbledhje të mirë-ndër- tuar të mësimeve themelore të islamizmit, burimeve të tij, kulturës dhe qëllimeve politike të tij.

Bibliografia

  • Christine Schirrmacher. Islamizmi – Një hyrje. Seria e Problemeve Globale 6. VKW: Bonn, 2022. 94 pp. ISBN 978-3-86269-252-1.

Shkarko

  • Mbulesa (JPG)
  • Mbulesa e pasme (JPG)
  • Libër (PDF)